Despre Noi

DESPRE NOI / CINE SUNTEM

Asociația ECO LIGHTING COLLECT este o persoană juridică română, neguvernamentală, non-profit, autonomă,  înființată în anul 2013.

Asociaţia ECO LIGHTING COLLECT are ca scop preluarea responsabilităţii privind realizarea obiectivelor anuale de colectare, reutilizare, reciclare şi valorificare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, inclusiv raportarea modului de gestionare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice.

Asociaţia ECO LIGHTING COLLECT deţine licenţă de operare în scopul preluării și ducerii la îndeplinire a obligațiilor producătorilor de echipamente electrice și electronice sau ale reprezentanților autorizați care acționează în numele producătorilor cu privire la gestionarea deșeurilor din echipamente electrice și electronice  pentru următoarele categorii prevăzute în anexele nr. 1 şi nr. 3 ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5 din 2015 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice:

3. Lămpi

5. Aparate de iluminat de mici dimensiuni 

Licenta operare Eco Lighting Collect

Valoare tarif operare 2020

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!