Asociaţia Eco Lighting Collect a organizat în perioada 23 septembrie – 25 septembrie 2014, în localitatea Sâmbăta de Sus, conferinţa ,,Bariere în aplicarea legislaţiei în domeniul managementului deşeurilor de echipamente electrice şi electronice”.
Evenimentul s-a bucurat de prezenţa actorilor instituţionali cu responsabilităţi în domeniul implementării legislaţiei de mediu, respectiv Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, autoritatea publică centrală pentru protecţia mediului, Garda Naţională de Mediu, instituţie cu atribuţii de inspecţie şi control în domeniul protecţiei mediului, precum şi Administraţia Fondului pentru Mediu, principala instituţie care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor şi programelor pentru protecţia mediului.
În cadrul discuţiilor avute, domnii Mihail Fâcă, secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, Florin Diaconu, comisar general al Gărzii Naţionale de Mediu şi Adrian Gearâp, preşedinte al Administraţiei Fondului pentru Mediu, au expus o serie de probleme întâmpinate în domeniul managementului deşeurilor de echipamente electrice şi electronice, încercând, în acelaşi timp, să ofere şi soluţii de îmbunătăţire a acestui proces.
Domnul Adrian Constantin Florescu, director general al Asociaţiei Eco Lighting Collect, a ridicat câteva observaţii asupra necesităţii accelerate de transpunere a Directivei 2012/19/UE, precum şi asupra unor elemente insuficient clarificate de reglementările în vigoare.

Asociaţia Eco Lighting Collect mulţumeşte tuturor participanţilor pentru prezenţă, apreciind implicarea acestora precum şi punctele de vedere pertinente exprimate!

_MG_7033           _MG_7014

_MG_7009          _MG_7004

_MG_7000