Colectori

COLECTORI

Operatorii economici autorizaţi pentru operaţiuni de colectare a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice au obligaţia de a respecta cerinţele tehnice referitoare la depozitarea, inclusiv depozitarea temporară, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice colectate.

Transportul deşeurilor de echipamente electrice şi electronice se va efectua doar dacă deşeurile sunt însoţite de formularul de expediţie/transport, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.

This is a unique website which will require a more modern browser to work!

Please upgrade today!